Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2016 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Termin : 8 grudnia 2017 r. godz. 17.00 Miejsce : Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach ul.Słowackiego 1 ODZNAKI 1.Do dnia 20.11.2017 r.,prosimy o dostarczenie książeczek wycieczek kolarskich KOT,celem weryfikacji i wręczenia odznak na podsumowaniu sezonu, 2. Do dnia 20.11.2017 r. , prosimy o dostarczenie książeczek do weryfikacji odznak ustanowionych przez KTK KTUKOL, GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO  oraz SZLAKIEM CZAROWNIC, 3. Do dnia 30.11.2017 r., prosimy o dostraczenie wszystkich odznak, zdobytych w sezonie kolarskim - 2017 r.,przez członków KTK KTUKOL.Odznaki zostaną uroczyście wręczone podczas podsumowania sezonu, RANKING SPORTOWY Ranking sportowy, aktualizowany co miesiąc na stronie KTK KTUKOL czytaj ranking sportowy RANKING TURYSTYCZNY W rankingu turystycznym, klasyfikowani będą jedynie członkowie KTK KTUKOL, z aktualnie opłaconą składką członkowską, którzy startują w barwach klubu i w sposób czytelny i oczywisty, w terminie podanym przez Zarząd Klubu KTUKOL, udokumentują udział w imprezach turystyczno - rowerowych, ogólnodostępnych, oraz udokumentują zdobycie odznak (np. listy uczestników, pieczątki w książeczkach wycieczek kolarskich). Członkowie klubu biorący udział w organizacji imprez klubowych - uznawani są jako uczestnicy imprezy. czytaj ranking turystyczny za 2016 r. czytaj regulamin rankingu turystycznego … Przykładowy formularz do rakingu turystycznego należy przesłaćdo dnia 20.11.2017 r.   e - mail :elekkontakt@interia.pl WOLONTARIUSZ KLUBOWY Podczas uroczystego podsumowania, wręczone zostaną okazjonalne medale dla wszystkich wolontariuszy, czynnie wspierających naszą działalność, na rzecz promocji kolarstwa i turystyki rowerowej. Każdy wolontariusz który uzyska odpowiednią ilość pkt. otrzyma okazjonalny i niepowtarzalny medal „ Wolontariusz KTK KTUKOL” 
STATYSTYKA RODZINNA Klasyfikacja rodzinna obejmuje 3 lub więcej członków najbliższej rodziny, którzy na koniec danego sezonu kolarsko - turystycznego spełnią następujące kryteria: - posiadanie lub zdobycie na koniec roku przez każdego członka rodziny odznaki KOT, w stopniu minimum brązowym, - udział w minimum 5 imprezach turystycznych lub kolarskich,( w tym 3 organizowanych przez KTK KTUKOL), gdzie nie wymagane jest posiadanie licencji zawodniczej np. Family Cup, Zdobywamy Pradziada, Witamy Wiosnę, mini AUDAX, Cykloopawy, Złota Korba,Babie Lato w Górach Opawskich, W klasyfikacji rodzinnej wyróżnione zostaną wszystkie rodziny,których członkowie należą do KTK KTUKOL, posiadają aktualnie opłaconą składkę klubową i startują w imprezach w barwach klubu KTUKOL.   wystawa z  działalności Klubu KTK  KTUKOL - Głuchołazy uroczyste podsumowanie sezonu kolarsko - turystycznego 2017 ogłoszenie wyników w rankingu sportowym ogłoszenie wyników w rankingu turystycznym wręczenie okazjonalnych medali Wolontariusz Klubowy wręczenie odznak turystyki kolarskiej wręczenie odznak turystycznych wręczenie pucharów okolicznościowych w klasyfikacji rodzinnej wręczenie dyplomu i upominku dla najmłodszego zdobywcy KOT w 2017 r. wręczenie podziękowań z pracę na rzecz popularyzowania kolarstwa i turystyki rowerowej omówienie kalendarza imprez na 2018 r.                                                                                                                                                                   Zarząd KTK KTUKOL
Medal Wolontariusz Klubowy  2015 r.
Opublikowano: 27 października   2017  E.Jędrysek KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA e - mail : elekkontakt@interia.pl telefon : 500082086 po godzinie 18.00 Eligiusz Jędrysek
PODSUMOWANIE SEZONU KOLARSKIEGO ZA 2017 r.
KOMUNIKATY PROGRAM